فروشگاه آنلاین صنایع دستی وهنری بازارچه سنتی مرکز تخصصی فروش دست سازه های هنری وخلاقانه .

بازارچه سنتی یه بازارآنلاینه که سعی داره با حمایت از تولید کننده ها وهنرمندان ایرانی استفاده از کالاهای ایرانی رو رواج بده ویادآور اصالت وسنت ایرانی باشه .ما حامی هنرمندان خلاق وباذوق ایرانی هستیم وهنرهایشان برای ما قابل احترام است.
بازارچه سنتی بستری فراهم میکند تا هنرمندان بتوانند هنرهایشان را به نمایش بگذارند وبیشتراز پیش دیده شوند وسعی داریم باعث سهولت ارتباط بین تولید کنندها وسازنده ها با مشتریان باشیم.
هدف ما از ایجاد بازارچه سنتی معرفی وترویج استفاده از صنایع دستی ایرانی وحمایت ازهنر مندای این عرصه است.
بازارچه سنتی موفق به کسب نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گشته که این امر نشان دهنده فعالیت های قانونی این سایت است که نتیجه آن اعتماد هرچه بیشترهنرمندان ومشتریان هنردوست است.